Bijna alles wat U moet weten over Drones | Drone regelgeving | voor Drone operators

Drone NO FLY ZONE kaart van Nederland !

H = Heliport, G= Glider field, S = Sailplane field.


Regelgeving Drones. Tabel verschillen recreatie / beroeps.


Dronevliegers - RPAS


Bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel Drones genoemd, maakt Nederland onderscheid tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik.

Particulier/Recreatief
Ook voor particulieren die met bepaalde drones vliegen, gelden regels. De drone moet bijvoorbeeld altijd voor de piloot zichtbaar zijn. En binnen aaneengesloten bebouwing mag niet gevlogen worden. Op het particulier/recreatief gebruik van RPA is de Regeling modelvliegen van toepassing. Uitgebreide informatie over waar het particulier/recreatief gebruik van drones aan moet voldoen, staat op de webpagina Modelvliegers, in de dronekaart van het Kadaster en bij Rijksoverheid.nl.

Beroepsmatig gebruik
Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van RPAS wordt het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Op het beroepsmatig gebruik zijn o.a. het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPA alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de ILT.

Vergunningen
Voor beroepsmatig gebruik verstrekt de ILT vergunningen voor:
de piloot:
- Vliegbewijs RPA-L

het toestel met grondstation:
- Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (BVI);
- Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BVL);

het bedrijf dat RPAS diensten aan derden aanbiedt:
- RPAS Operator Certificate (ROC);
- RPAS Operator Certificate - light (ROC-light);

de vliegschool:
- Registratie als RPAS vliegschool met de modules Theorie en Praktijk;

de organisatie die individuele technische keuringen verricht:
- Nationale bedrijfserkenning (individual design and construction assessment).


Verder blijven door de ILT aan buitenlandse RPAS operators, (piloten en systemen) verleende ontheffingen nodig.
Dit geldt ook voor speciale ontheffingen voor het gebruik van RPA met bijvoorbeeld een groter zichtbereik dan (Extended) Visual Line Of Sight.
Van dergelijke ontheffingen kan alleen sprake zijn bij een maatschappelijk belang en als tevoren aannemelijk is gemaakt dat de vlucht veilig kan worden uitgevoerd.
Vergunningaanvraag indienen? Kom eerst langs bij de ILT.
Er komt heel wat bij kijken om een vergunning voor het beroepsmatig vliegen te krijgen (ROC of ROC-Light).
De ervaring leert dat er veel misgaat bij het aanvragen. Daarom organiseert de ILT voorlichtingsbijeenkomsten als daar behoefte aan is. De ILT raadt aan om een bijeenkomst bij te wonen voordat u een aanvraag doet. De eerst volgende bijeenkomst staat gepland voor 18 mei 2017 (tussen 13.30 en 15.30 uur). De locatie is bij de ILT in Hoofddorp.

Regelgeving
Met het Besluit op afstand bestuurde luchtvaartuigen zijn per 1 juli 2015 vier besluiten gewijzigd;

- Vluchtuitvoering
(en de introductie van het bijzondere Air Operator Certificate: RPAS Operator Certificate)
- Vliegbewijzen
(en de introductie van het vliegbewijs RPA-L – remote pilot licence)
- Luchtvaartuigen
(en de introductie van een S-BVL voor RPAS na een individuele keuring, zonder dat een type-certificaat vereist is en zonder dat het luchtvaartuig is gebouwd door een daartoe erkend bedrijf)
- Luchthavens
(waardoor voor RPAS tot 25 kg geen TUG-ontheffing van de provincie meer nodig is).

De wijziging (met belangrijke toelichting) van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen die in werking treedt op 1 juli 2016, is gepubliceerd in Staatscourant 2016-27757. De geïntegreerde versie van de regeling (zonder toelichting) treft u (na 1 juli 2016) aan op www.overheid.nl, eventueel via de link onderaan deze bladzijde. Daarnaast is de Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones gepubliceerd in Staatscourant 2016-27761.
Ontheffingen van het verbod om beroepsmatig voor eigen bedrijf te vliegen zonder RPA-L en zonder S-BVL (dus niet voor derden) zijn ook mogelijk wanneer men zich kan houden aan de regels die horen bij het gebruik onder een ROC-light. Dit proces start met het inschrijven van de betreffende Drone met een maximale massa tot 1 of tot 4 kg in het luchtvaartuigregister.

Toezicht
De politie kan namens het Openbaar Ministerie (OM) toetsen of een bedrijf of persoon in het bezit is van alle vergunningen (of ontheffingen) en of men zich aan de Wet luchtvaart houdt. Bij eventueel geconstateerde overtredingen, kan dat leiden tot boete, straf (via rechter) of inbeslagname. De inspectie toetst namens de minister of sprake is van een veilige situatie. Bij eventueel geconstateerde tekorten kan dat van invloed zijn op vergunning (of ontheffing) en leiden tot bestuurlijke boete. Handhavers van de provincie kunnen nagaan of men ontheffing of regeling van provincie heeft voor het starten en landen buiten een luchthaven en men zich hieraan houdt.

 

Copyright © 2010 ifly4you.nl | modernwebdesign.nl